FIRMA

W firmie zostały wprowadzone zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną pracy oraz Środowiskiem.

Systemy te oparte są na normach:
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N-18001:2004

Funkcjonowanie zintegrowanych systemów zarządzania zapewnia wykonawstwo w oparciu o wysokie standardy wykonawstwa z uwzględnieniem wymogów środowiskowych oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

PP-U ECEBUD Sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 8
43-100 Tychy

tel: +48 (32) 227 50 81
fax: +48 (32) 227 36 50
e-mail: biuro@ecebud.eu

NIP: 646-11-09-695
REGON: 273009297

CrimsonOak