INDUSTRIE

Service d’isolation industrielle

  • Travaux de conception
  • Fourniture de matériaux
  • Montage et démontage d’isolation avec travaux d’échafaudage

Réalisations

Inwestor:

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Kędzierzyn Koźle

Dostawa i wymiana izolacji kanałów i reaktorów wraz z pracami rusztowaniowymi dla budowy SCR Rybnik

Inwestor:

PGNiG TERMIKA S.A.

Demontaż i montaż izolacji cieplnej kotła K2;K3; K4 w Ciepłowni Wola w Warszawie

Inwestor:

Enea Wytwarzanie S.A w Kozienicach

Montaż izolacji na kanałach spalin na terenie Enea Wytwarzanie S.A w Kozienicach

Inwestor:

TAURON SP. Z O.O.

Montaż izolacji kanałów spalin w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa nowego bloku ciepłowniczego w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy”

Inwestor:

PGNiG TERMIKA S.A.

Prace izolacyjne, w ramach modernizacji kotłowni PTWM00 w Elektrociepłowni Siekierki

Inwestor:

TAURON SP. Z O.O.

Dostawa i wymiana izolacji termicznej na napowietrznych sieciach ciepłowniczych;
2 x Dn700 długości 2710 mb w rejonie ul. Wiejskiej w Dąbrowie Górniczej
2 x Dn600 długości 450 mb w rejonie ul. Małobądzkiej i Plonów w Sosnowcu

Inwestor:

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Szczecin

Wymiana izolacji termicznej na napowietrznych sieciach ciepłowniczych: 2 x DN900 L=1358 mb; 2xDn700 L=950 mb; 2 x Dn800 L=125 mb na terenie lewobrzeżnej części Szczecina

l’Entreprise Ecebud Sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 8
43-100 Tychy

tel: +48 (32) 227 50 81
fax: +48 (32) 227 36 50
e-mail: biuro@ecebud.eu

SIRET: 646-11-09-695
SIREN: 273009297

CrimsonOak