KONTAKT

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ecebud Sp. z o.o.

Ul. Dojazdowa 8
43-100 Tychy
biuro@ecebud.eu

Tel: +48 32 227 50 81
Fax: +48 32 227 36 50

NIP: 646-11-09-695
REGON: 273009297

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000140935

Kapitał zakładowy: 300.000 PLN wpłacony w całości

Konta bankowe:

Bank Spółdzielczy Tychy
85 8435 0004 0000 0000 0026 0001

ING Bank Śląski o/Tychy
32 1050 1399 1000 0022 5078 3822

CrimsonOak