OBMURZA

Wykonawstwo obmurzy pieców, kotłów ciepłowniczych

  • Projektowanie
  • Dostawa materiałów
  • Montaż i demontaż wyłożenia ogniotrwałego wraz z pracami rusztowaniowymi
  • Prefabrykacja kształtek ogniotrwałych
  • Spawanie i zgrzewanie systemów kotwiących
  • Wykonywanie form odlewniczych
  • Diagnostyka wyłożeń ogniotrwałych

Realizacje

Inwestor:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji naukowo - badawczej procesu zgazowania paliw niekonwencjonalnych w ramach realizacji projektu pt.: Budowa Centrum Badawczo - Wdrożeniowego “Eko-innowacje” w Stanowicach w gminie Bogdaniec

Inwestor:

TAURON Sp. z o.o.

Remont obmurza kotła fluidalnego CFB 134,2 kg/s

Inwestor:

PZRE BESTAL Sp. z o.o.

Demontaż i wykonanie nowego obmurza części ciśnieniowej kotła WP 120 nr 5

Inwestor:

TAURON Sp. z o.o.

Remont obmurza kotła fluidalnego OFz – 230

Inwestor:

TAURON Sp. z o.o.

Naprawa obmurza podczas postoju awaryjnego kotła nr 33/14”, „Remont obmurza na kompensatorach w rurach zasypowych kotła OFz – 425 nr 2”, „Naprawa obmurza w komorze paleniskowej oraz w cyklonach kotła OFz – 425 nr 2

Inwestor:

TAURON Sp. z o.o.

Remont średni kotła OFz – 425 nr 1

Kontakt

PP-U ECEBUD Sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 8
43-100 Tychy

tel: +48 (32) 227 50 81
fax: +48 (32) 227 36 50
e-mail: biuro@ecebud.eu

NIP: 646-11-09-695
REGON: 273009297

CrimsonOak